Tränings bilder

22/9 Moa kör Athena D.T. på rakbanan

20/9 Glory Marancourt och Jörgen

19/9 Yanni Knick

19/9 Jefferson Boko